Chậm điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH cho người lao động, vì sao?

BHXH TP HCM vừa thông tin chưa điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng thụ hưởng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP vào kỳ chi trả của tháng 7-2023. Lý do của việc chưa điều chỉnh được ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, chia sẻ qua trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động.


* Phóng viên: Từ ngày 1-7-2023, đối tượng nào được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng thưa ông?

- Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP HCM: Theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-7- 2023 được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, bao gồm:

a. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng;

b. Cán bộ xã, phường, thị trấn (quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP của Chính phủ).

c. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động); Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 206-CP ngày 30-5-1979 của Hội đồng Chính phủ).

d. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường).

e. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg).

g. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg).

h. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg).

k. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

i. Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1-1-1995.

Và những người nêu tại điểm a,b,c,d,e,g,h nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước tháng 1-1995, sau khi điều chỉnh theo quy định, có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng.

* Mức tăng cụ thể của lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng thế nào?

- Có 2 mức tăng. Cụ thể, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP sẽ được tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2023; Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP sẽ được tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2023.

Bên cạnh đó, từ ngày 1-7-2023, các đối tượng nêu tại điểm a,b,c,d,e,g,h ở trên nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước tháng 1-1995, sau khi điều chỉnh theo quy định, nếu có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng (đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng); Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

* Nghị định số 42/2023/NĐ-CP nêu rõ các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 1-7-2023, nhưng mới đây BHXH TP HCM thông tin chưa điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng cho người dân vào kỳ chi trả tháng 7-2023, vì sao thưa ông?

- Nghị định 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 14-8-2023, bên cạnh đó BHXH TP HCM đang chờ hướng dẫn từ BHXH Việt Nam nên chưa điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng cho người người vào kỳ chi trả tháng 7-2023. Khi BHXH Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng thì BHXH TP HCM sẽ thực hiện truy trả phần chênh lệch cho các người thụ hưởng từ tháng 7-2023 cho đến tháng được điều chỉnh.

Theo NLDO
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: giadinhtieudung@gmail.com

* Trang Thông tin Điện tử Tổng hợp
Giấy phép ICP số 45/GP-STTTT do Sở TTTT cấp ngày 06/08/2019
Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà báo Hương Sen
Ghi rõ nguồn: giadinhtieudung.vn khi lấy thông tin từ trang này

* Bản quyền thuộc Hello Media
Văn phòng: Đường số 9, khu đô thị Sala,
Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Email: giadinhtieudung@gmail.com